ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลตาอุด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4592-2232  E-mail : taud.city@gmail.com 

 
 
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565

     

ประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565

     

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

     

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565

     

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564

      

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

      

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565

      

 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
banner-17122
E-service
e-mail
e
Facebook
จังหวัดศรีสะเกษ
ทำเว็บไซต์
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
สายด่วน 1111
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กพ.
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส.
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย