ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลตาอุด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4592-2232  E-mail : taud.city@gmail.com 

 
 
ฉีดวัคซีนสุนัขและแมวตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หมู่ที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2565

          เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลตาอุด ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอขุขันธ์ ได้ออกฉีดวัคซีนสุนัขและแมว และให้ความแก่ประชาชนได้เข้าใจในเรื่องพิษสุนัขบ้าและให้ความสำคัญในการป้องกันโรคสัตว์สู่คน ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2565 พื้นที่หมู่ที่ 9 ตำบลตาอุด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

 
 
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
banner-17122
E-service
e-mail
e
Facebook
จังหวัดศรีสะเกษ
ทำเว็บไซต์
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
สายด่วน 1111
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กพ.
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส.
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย