ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลตาอุด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4592-2232  E-mail : taud.city@gmail.com 

 
 
ประเภทประกาศ:
วิธีการจัดหา:
ตั้งแต่วันที่:
ถึงวันที่
คำค้นหา:
หัวข้อข่าว วันที่
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ? 31 ตุลาคม 2565 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตาอุด และโรงเรียนบ้านตาอุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [08 ส.ค 2022]
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านตาอุดใหม่ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [04 ส.ค 2022]
จ้างจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตาอุดใหม่ หมู่ที่ 2 -บ้านคลองกลาง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [04 ส.ค 2022]
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหนองหว้าน้อย ? บ้านนายเที่ยง บุญตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [04 ส.ค 2022]
จ้างจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตาอุดใหม่ หมู่ที่ 2 -บ้านคลองกลาง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [03 ส.ค 2022]
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [27 มิ.ย 2022]
ซื้อชุดกีฬาสำหรับนักกีฬาตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลมวลชน ?อำเภอขุขันธ์คัพ? ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [25 พ.ค 2022]
ซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบซับเมิร์สซิเบิล กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [12 พ.ค 2022]
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [12 พ.ค 2022]
12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
banner-17122
E-service
e-mail
e
Facebook
จังหวัดศรีสะเกษ
ทำเว็บไซต์
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
สายด่วน 1111
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กพ.
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส.
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย